دانش آموزان سال چهارم (پيش دانشگاهي) لطفاً جهت دريافت سوابق تحصيلي

دريافت كد رهگيري به سايت  www.dipcode.medu.ir مراجعه فرمائيد .

در صورت خطا در اتصال از لينك كمكي استفاده نمائيد.

لينك كمكي

 

اطلاعات در خواستي در سامانه كد منطقه :1804 ميباشد.

پس از دريافت كد رهگيري كد را به مسئول پايه خود (آقاي عليمحمدي)تحويل دهيد.

توجه                                                                                                                                                            توجه

حتماً مشخصات خود را به صورت خيلي دقيق كنترل نمائيد . در صورت عدم دريافت كد رهگيري و عدم تائيد صحت اطلاعات و محروم ماندن

دانش آموز از كنكور بر عهده وي ميباشد.

  بازديد كننده گرامي لطفا براي مشاهده سايت به صورت صحيح حتما از مرور گر بروز شده فاير فاكس  استفاده نماييد دانلود فاير فاكس دانش

 دهه فجر

يا محمد


 قبولين كنكور

نفرات برتر


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نفرات برتر دوم رياضي

 نفرات برتر

 نفرات برتز