بازديد كننده گرامي لطفا براي مشاهده سايت به صورت صحيح حتما از مرور گر بروز شده فاير فاكس  استفاده نماييد  لينك دانلود فاير فاكس

دبيرستان سلام تبريز براي سال تحصيلي 95- 94 ، از بين داوطلبان مستعد تعداد محدودي راثبت نام مينمايد .

جهت ثبت نام به منوي ثبت نام مراجعه فرمائيد .

 

يا محمد

 aval

dovom riazi

dovome tajrobe

sevom riazi

 sevom tajrozi

 

قبولين كنكور