بازديد كننده گرامي لطفا براي مشاهده سايت به صورت صحيح حتما از مرور گر بروز شده فاير فاكس  استفاده نماييد دانلود فاير فاكس 

 

 


 تبريك

نفرات برتر


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نفرات برتر دوم رياضي

 نفرات برتر

 نفرات برتز

                  ثبت نام                                       

gaboolin konkoor

                                   

                       
  

     

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

             

آدرس : تبريز- شهرک شهید یاغچیان خیابان نور روبروی بانک مسکن 18 متری مائده نبش کوی رضوان
تلفن : 0411-3863070-3863080-3846606
آدرس رايانامه : school salamtabriz ir